Tandvårdstödet:

Alla som bor i Sverige har ratt till ett tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20. Barn och ungdomar samt unga vuxna fram t.o.m. 31 :a december det år de fyller 23 år har kostnadsfri tandvård.

 

Tandvårdsstödet består av tre delar-

 

1- Ett allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

2- Ett särskilt tandvårdsbidrag (STB)

3- Ett högkostnadsskydd.

 

 

Allmänna tandvårdsbidraget

Det allmäanna tandvårdsbidraget är ett belopp som man kan unyttja en gång per år. Beloppet varierar dock, beroende på patientens ålder.

 

20-29 år              300kr/år

 

30-74  år             150kr/år

 

> 74 år                 300kr/år

 

 

Särskilda tandvårdsbodraget

 

Den 1 januari 2013 infördes det ´tredje steget i tandvårdsreformen. Det innebär att personer som kan få problem med tänderna på grund av sin sjukdom eller funktionsnedsättning kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag (STB)på 600kr/ halvår. Exempel på patientgrupper som kan ha rätt till detta särskilda bidrag är:

 

-Patienter med muntorrhet pga Sjjögrens syndrom, stålbehandling eller läkemedelsbehandling.

-KOL med ordinerad syrgras/näringsdryck.

-Cytisk fibros, Ulcerös kolit, Crohns sjukdom eller tarmsvikt.

-Svårinställd diabetes.

-Patienter som genomgår dialysbehandling.

-Fräs´tskador pga bullimia, anorexia, gastrofageal sjukdom.

-Immnunosuprimerade patienter pga läkemedelsbehandling.

-Patienter som har genomgått organtransplantation.

 

Patienten är dock skyldig att uppvisa läkarintyng för att vara berättigad till det särskilda tandvårdsbidraget. Bidraget får endast utnyttjas till undersökningar och förebyggande åtgärder.                   

 

Ladda ner blankett för läkarintyg som din läkare måste fylla i.

 

 

Högkostnadsskyddet

 

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäringskassan betalar ersättning för resterande del av kostnaderna direkt till din tandläkare utan att du behöver ansöka om detta. Med en förenklad modell kan man beskriva ersäattningsvåerna på följande sätt.

 

                             . Kostnader upp till 3000kr betalas till 100% av patienten.

                             . Den del av kostaden som ligger mellan 3000kr och 15000kr ersätts till hälften av försäkringskassan,dvs 6000kr.

                             .För resterande del av kostaden som överstiger 15000kr gäller däremot att patienten endast betalar 15% av beloppet. Ersättningsnivån för    den delen blir då 85%.

 

Observera att med kostnaden som näams i ovanstående text menas behandlingskostnad baserat på försäkringskassan referenspriser. T.ex. kan en langing hos tandläkaren kosta 750 kr men att referenspriset för samma åtgärd vid uträkning av ersättning till patient ligger på 600kr.

Referensprislistan är allstå prislistan som försäkringskassan använder sig av för att beräakna referenskostnader som i sin tur utgör basen för beräkning av den ersättning som patienter är berättigad till.

 

Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.

Mottagningen är ansluten till Försäkringskassan och det allmänna tandvårdsstödet.

 

 

Särskilt tandvårdsstöd

 

Patienter som har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg eller lider av vissa sjukdomar kan ha rätt till Särskilt Tandvårdsstöd. Det innebär att dessa patienter får tandvård för samma kostnad som för övrig sjukvård-med samma rätt till frikort efter 100 kronor i betalade patientavgifter.

 

Stödet kan gälla för personer har:

 

     . En svår psykisk funktionsnedsäattning.

     . Parkinsons sjukdom.

     . Multipel skleron (MS).

     . Cerebral pares.

     . Reumatoid artrit.

     . Systemisk lupus erythematosus.

     . Sklerodermi.

     . Amyotrofisk lateralskleros (ALS).

     . En orofacial funktionsnedsättning.

     . Sytom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt.

     . En sällsynt diagnos.

 

Patientavgift/tillfälle- 200kr hos tandläkaren och 100kr hos tandhygienisten, oavsett typ av behandling.

 

Tandvårdsstödet är till för dig som har ett bestående och stort omsorgsbehov och behöver Munhälsobedömning och Nödväandig Tandvård. Det är också till för dig som behover Tandvård som led i Sjukdomsbehandling under begräsad tid. Och du ska vara folkbokförd i Västra Götaland.

 

Intyg om Nödvändig Tandvård ger dig rätt till eb undersökning per år samt förebyggande och nödvändig tandvård hos valfri tandläkare. För detta betalar du alltså bara vanlig patientavgift enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso-och sjukvården. OBS! Faste broar, kronor och implantat beviljas normalt inte.

 

Visa upp ditt intyg vid varje tandläkarbesök. Intyget kan tidsbegränsas om förbättringsutsikten inte kan bedömas.

 

Så får du ett intyg

 

1. Om du har omfattande hjälp från kommunen och inte redan har ett Intyg om Nödvändig Tandvård,ska du vända dig till en intygsutfärdare. Det kan vara din bistandsbedömare,sjuksköterska, LSS-handläggare med flera.

 

2. Om du vårdas av anhöriga i hemmet och därför inte har någon kontaktperson i din kommun, ska du skicka en privat ansökan till Tandvårdsenheten.

Bifoga läkarintyg som visar din sjukdom,medicinering och funktionsnivå.

 

Blanketter du hjälp med ansökan om särskilt tandvårdsstöde, hjälper vi dig med det!.

 

Läs mer om särskilt tandvårdsstöd på Västra Götalandsregionens hemsida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolgatan 5

503 33 Borâs
vonahnskatandkliniken@ptj.se

Tel: 033-101999

Öppet: Mån: 9:00-18:00

              Tis:   8:00-14:00

              Ons:9:00- 18:00

              Tors: 7:30-13:30

               Fre:  7:30-13:30

 

© Von Ahnska Tandkliniken created with Wix.com

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google+ App Icon

TANDLÄKARE BORÅS

Tandläkare i Borås
Galleri
Kontakta