Behandlingar

Undersökning

För att du skall kunna ha friska tänder livet ut är det viktigt att du regelbundet kommer till tandläkaren . Vid en undersökning kontrollerar vi tänderna, bettet och munslemhinnan för att vi i tidigt skede skall kunna upptäcka om något inte står rätt till. Många allvarliga sjukdomar som t.ex cancer ger symptom även i munhålan. Upptäcker tandläkaren något sådant vid en undersökning remitteras patienten till en specialist. Vi har ett bra samarbete med våra specialister i Borås.

Vid undersökningen tar vi röntgen som hjälper tandläkaren att ställa   diagnos. Röntgen kan t.ex avslöja karies, tandsten, tandlossning, infektioner, sjukliga förändringar och felställda tänder som annars inte upptäcks i tid. Tandläkaren kontrollerar även käkleder och käkmuskler för att se om patienten har tendens att gnissla eller pressa tänderna vilket är mycket vanligt idag. 

När du kommer till oss ser vi till att ta bort även tandsten och polera dina tänder. Vi ger dig information om munhygien och hjälpmedel för att du skall kunna upprätthålla en  god munhälsa.

Restaurerande Tandvård

Hur stort ett hål i tanden är avgör vilken typ av lagning man väljer. Om det är ett  litet hål eller tillräckligt mycket av tanden kvar gör man en lagning och då oftast i composit . Om kariesangreppet är så stort att sidoväggarna är för tunna väljer tandläkaren oftast att göra en krona . Kronan kan göras helt i porslin eller med metall under som man bränner porslin på. I vissa fall där tanden är så skadad att den inte kan bära en krona måste man förse tanden med ett stift. Tanden måste då vara rotfylld. På stiftet kan sedan tandläkaren fästa en krona.

  Rotbehanling

Det finns flera orsaker till varför man måste rotbehandla en tand. Det kan vara bland annat karies, läckande fyllningar, tandfrakturer,  tandgnisslingar eller tandinfektioner. En infektion eller inflammation inne i tanden innebär att pulpan är skadad. Symptom på en skadad pulpa kan vara känslighet för kyla och värme, molande värk, svullnad och ömhet men det är inte alltid man får sådana symptom. Om det blir så att nerven är för skadad för att själv läka ut måste man rotbehandla tanden. Vissa tandläkare skriver då remiss till en specialist men här på Von Ahnska Tandkliniken gör tandläkaren detta själv.  Rotbehandlingen är smärtfri. Är pulpan död behövs ibland inte ens bedövning.

Vid en rotbehandling avlägsnar tandläkaren orsaken till skadan t.ex karies. Pulpan tas sedan bort och rotkanalerna rensas , därefter fylls kanalerna med fyllningsmaterial, vanligtvist guttaperka. Guttaperka är ett gummiliknande material. Tandläkaren bestämmer sedan att ersätta den skadade tanden med en fyllning eller en krona beroende på hur mycket tandsubstans som finns kvar.

  Tandblekning

 Vi bleker med Illuminé med individuellt utformade plastskenor. Blekningen utförs hemma, oftast nattetid under ca 10 dagar. Denna metod har visat sig vara den bästa för ett långvarigt resultat.

Förebyggande tandvård

Det finns två stora sjukdomar inom tandvården. Den första och mest kända är karies eller hål i tänderna och den andra är tandlossning eller parodontit.

Den förebyggande tandvården är den viktigaste av allt för att dina tänder ska hålla sig friska livet ut. För att detta ska fungera är din egen dagliga vård mycket viktig. Vi hjälper dig vid dina regelbundna kontroller hos oss att få tips och råd om vilka hjälpmedel som passar bäst för att du ska kunna bibehålla och få en bra munhälsa. Vi tar även bort  tandsten och polerar dina tänder så att tandköttet inte ska bli inflammerat. Utefter ditt behov bedömer vi sedan hur ofta du behöver komma till oss för att få hjälp med att avlägsna tandsten och beläggningar. Undersökning med röntgen räcker oftast att man gör en gång om året.  

Karies kan man känna av ibland när det blir ett djupt angrepp i tanden.  Har tanden börjat värka är då skadan djupt in mot nerven och om nerven blir infekterad med kariesbakterier behöver tanden rotfyllas. Vi försöker därför diagnostisera karies i ett tidigt skede då chansen är att det stannar av och läker ut. För att förebygga karies är det viktigt att man håller en bra munhygien och en bra kostfrekvens samt fluor användning. Vi ger dig individuella råd angående detta vid ett besök hos oss.

 

Tandlossning

För att vi skall kunna förebygga tandlossning kontrollerar tandläkaren vid varje undersökning ditt tandkött och mäter dina fickor. En lätt inflammation i tandköttet läker vanligtvist under en vecka. Förutsättningen är att eventuellt tandsten tagits bort och att munnen hålls ren enligt instruktionerna tandläkare eller tandhygienist har gett dig. Så länge tandlossningen inte är långt framskriden består behandlingen främst av att ta bort bakteriebeläggningar. Om sjukdomen är långt framskriden kan tandläkaren ta bort bakteriebeläggningar på tandroten med ett mindre kirurgisk ingrepp.

Om man har fått djupa fickor och käkbenet har gått förlorat kring tanden finns det en möjlighet att operera för att minska fickor och stimulera bentillväxt. Vi på Von Ahnska Tandkliniken genomför detta med parodkirurgi med ett medel som kallas EMDOGAIN som gör att ben återskapas. Sedan är det väsentligt att gå på kontroller och upprätthålla  egen vård för att kunna bibehålla resultatet.

Studier har visat att parodontit även kan leda till åderförkalkning, hjärtsjukdomar,  försämrad diabetes, lunginflammation och för tidig födsel.

   Implantat

Har man förlorat en eller flera tänder kan man ersätta de med tandimplantat. Man undviker då att slipa på de närliggande tänderna. Vi arbetar huvudsakligen med Straumann implantat vilket är ett ytterst väl dokumenterat system med mycket forskning bakom sina implantat. Implantat fungerar som en ny tandrot på vilken man fäster en krona eller bro. Vi har ett nära samarbete med våra käkkirurger på Borås Lasarett.

Man kan inte få karies vid en implantat men man kan få tandlossning därför det viktigt med egen tandvård och regelbundna kontroller.

Behandling vid akuta       besvär

Vår målsättning är att alla patienter som kontaktar oss med akuta besvär skall få möjligheten att få en tid redan samma dag. Ju tidigare under dagen du kontaktar oss desto lättare blir det att ordna ett besök under dagen.

 

                               Kontakta oss!

Skolgatan 5

503 33 Borâs
vonahnskatandkliniken@ptj.se

Tel: 033-101999

Öppet: Mån: 9:00-18:00

              Tis:   8:00-14:00

              Ons:9:00- 18:00

              Tors: 7:30-13:30

               Fre:  7:30-13:30

 

© Von Ahnska Tandkliniken created with Wix.com

  • Wix Facebook page
  • Twitter Classic
  • Google+ App Icon

TANDLÄKARE BORÅS

Tandläkare i Borås
Galleri
Kontakta